Privacyverklaring Wildt Company

Privacy Verklaring Wildt Company

 

Laatst gewijzigd op: 19 mei 2022

 

Ingangsdatum: 25 mei 2018 

Wildt Company, gevestigd aan Noordereinde 58 te s'-Gravenland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt omschreven hoe Wildt Company en haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om onze diensten te leveren. 

 

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van onze apps, websites, functies of ander diensten. 

 

Contactgegevens: 

https://www.myradewildt.nl

https://www.maryi.nl 

 

Noordereinde 58

1243 JJ. 's-Graveland

contact@myradewildt.nl

 

In deze privacy overeenkomst wordt gesproken over “Wildt Company”. Dit is geldig voor alle bedrijven die onder Wildt Company vallen. 

 

Overige details: KVK: 61177415 

 

Onder Wildt Company vallen de volgende handelsnamen: 

Liefdespijn Experts Mary I 

Myra de Wildt 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wanneer je gebruik maakt van de diensten die vallen onder één van de ondernemingen van Wildt Company, verwerken wij persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kan de volgende gegevens omvatten: 

 

Gebruikersprofiel: We verzamelen gegevens wanneer je een account aanmaakt of bijwerkt. Denk hierbij aan je naam, e-mailadres, telefoonnummer, inlognaam en wachtwoord. 

 

Gebruikerscontent

We kunnen gegevens verzamelen die je verstrekt wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, andere gebruikers beoordeelt of een compliment geeft, of anderszins contact opneemt met Wildt Company. 

 

Transactiegegevens 

We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot je gebruik van onze diensten, waaronder de soort diensten die je hebt aangevraagd of geleverd, je bestelgegevens, de datum en tijd waarop de dienst is geleverd, het in bedrag dat in rekening is gebracht, en de betalingsmethode. Als iemand jouw promotiecode gebruikt, kunnen we tevens je naam koppelen aan die persoon. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@myradewildt.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wildt Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze artikelen en aanbiedingen 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

 

Wildt Company analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wildt Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wildt Company neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildt Company) tussen zit.

 

Wildt Company gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

  1. Active Campaign en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zien wij wat je belangstelling is. Op basis kunnen wij je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kunnen wij je vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen. 

 

  1. Google Analytics voor het optimaliseren van de website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruiken wij je IPadres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht. 

 

  1. LinkedIn: wij zien wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in onze doelgroep valt. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wildt Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 

Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

Doel: voor de belasting. 

Persoonlijke gegevens: Zo lang wij jou zien als een potentiële klant of tot je ons verzoekt de gegevens te verwijderen. 

Doel: het werven van nieuwe klanten. 

Reacties op blogs: Zo lang onze website online is en het blogartikel relevant is. Doel: om nieuwe klanten te werven. 

Referenties op de website: Zo lang de website in de lucht blijft en de referentie relevant zijn. Doel: om nieuwe klanten te werven. 

Inloggegevens: Zo lang je lid bent van onze programma’s. Doel: om onze diensten voor jou uit te voeren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wildt Company deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 2 bewerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wildt Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt van jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Dit doen wij met onze boekhouder zodat deze de betalingen kan verwerken. Dit doen wij met de webbouwer, zodat de website onderhouden wordt. Wij doen dit met onze emailmarketingadviseur zodat deze de emailmarketing kan onderhouden. 

 

Met deze partijen hebben wij overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze onze werkwijze en jouw privacy op eenzelfde manier respecteren zoals wijzelf doen. Daarnaast hebben Active Campaign en Google contact met Wildt Company en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen hebben wij standaard overeenkomsten afgesloten. 

 

Cookies 

Wij gebruiken cookies om de beleving op deze website voor jou te verhogen en voor de promotie van diensten. Dat mogen van ons alleen cookies zijn van veilige en betrouwbare partners. Als je het plaatsen van deze veilige en betrouwbare cookies accepteert, kan je doorgaan met browsen op deze website. 

 

Wildt Company gebruikt cookies om: 

  1. De verificatie van gebruikers 
  2. Het onthouden van gebruikersvoorkeuren en -instellingen 
  3. Het bepalen van de populariteit van inhoud 
  4. Het uitvoeren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes 
  5. Het analyseren van verkeer en trends op de sites, en in het algemeen inzicht verkrijgen in het online gedrag en de interesses van de personen die onze diensten gebruiken 

 

Google Analytics disclaimer 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. 

 

Wildt Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Je kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt. 

 

We kunnen ook anderen toestaan diensten met betrekking tot het meten van bezoekersaantallen en analyses aan ons te verlenen, namens ons advertenties op het internet te plaatsen, en de prestaties van deze advertenties te volgen en hiervan verslag uit te brengen. Deze entiteiten kunnen gebruikmaken van cookies, webbakens, SDK's en andere technologieën om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en 3 gebruikmaakt van onze diensten, en tevens wanneer je andere websites bezoekt en gebruikmaakt van andere diensten. 

 

Wildt Company vereist gebruikersprofielgegevens om haar diensten te leveren en bewaart deze gegevens zolang je je account aanhoudt. Wij bewaren bepaalde gegevens, waaronder gebruiksgegevens, gedurende ten minste zeven jaar uit hoofde van wettelijke, belasting-, verzekerings- en andere vereisten in de plaatsen waar het bedrijf actief is. Wanneer dergelijke gegevens niet meer nodig zijn om de diensten van Wildt Company te leveren, klantenservice te bieden, de gebruikersbeleving te verbeteren of voor andere operationele doeleinden, onderneemt Wildt Company stappen om toegang tot of gebruik van dergelijke gegevens voor andere doeleinden dan naleving van deze vereisten, veiligheid en beveiliging, en preventie en opsporing van fraude te voorkomen. 

 

Wildt Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wildt Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@myradewildt.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wildt Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via contact@myradewildt.nl